حجم های مشکوک معاملات - 31 تیر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
خفنر 2440 1.5 110 1743960 13.8
سقاين 6006 0 45 82307 11.7
ثشاهد 1126 0.72 236 12038676 8.1
خزر 926 -3.24 1191 15272686 6
حپارسا 4446 4.46 382 3049670 5.5
سيلام 1843 -5.1 39 137550 5.2
افرا 2760 4.98 53 737616 4.6
سدور 779 1.04 1325 15392016 4.4
خديزل 3289 4.88 212 2685425 4.2
دفرا 7092 2.78 27 282124 4.2
غشوكو 5404 3.76 145 624234 3.5
ولغدر 1321 2.24 520 6919348 3.4
ورنا 722 4.49 1881 50357673 3.1
تيپيكو 4617 -0.71 70 486113 3
كاسپين 11000 -0.64 24 119390 2.9

13970431 unusual volumes