حجم های مشکوک معاملات - 30 تیر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قجام 2400 4.39 411 15323821 11.1
حسير 2122 6.1 1311 13540726 9.2
افرا 2629 2.58 59 1058265 8.4
دالبر 6460 -0.31 229 2221155 7.8
دابور 6167 6.33 16 116104 5.4
حپارسا 4256 1.65 205 1898289 4.5
زمگسا 2350 0.3 139 813792 4.4
ولساپا 1277 4.33 3501 75306212 4.4
دفرا 6900 2.99 25 239630 4.3
سجام 829 7.52 93 816958 3.7
غشوكو 5208 12.59 98 571499 3.7
دجابر 4361 -2.87 50 261971 3.6
شرانل 4600 0 292 2212946 3.6
خگستر 2302 4.73 1742 24304899 3.5
پلاسك 895 4.8 1208 13893173 3.3

13970430 unusual volumes