حجم های مشکوک معاملات - 23 بهمن 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش  حجم معاملات  ماهانه/حجم روز
1 سكرما 2125 1.29         5,065,112 9.3
2 فن آوا 3037 6.04         2,543,609 8.2
3 قثابت 2723 -0.98       25,995,212 7.7
4 كمرجان 9326 5.41              62,170 6.3
5 سبهان 13000 -1.73              70,701 6
6 گكيش 4148 -0.05            361,018 5.8
7 خلنت 2820 1            532,896 5.6
8 واحصا 5131 9.17            361,901 5.5
9 خفنر 3667 0              45,155 5.4
10 غشوكو 4742 12.37            221,236 5.2
11 آرمان 902 -2.7       11,902,311 4.9
12 كرمان 4519 2.8         3,271,299 4.6
13 شپترو 2415 5.32         1,695,763 4.6
14 غمينو 4355 5.19            612,997 4.2
15 ثقزوي 3635 10.08         2,079,272 4.2

 

 13961123 حجمهای غیر عادی معاملات