حجم های مشکوک معاملات - 2 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وپخش 8640 0.12 29                83,784 16.7
دابور 5342 4.99 61           1,218,491 14.3
غچين 6888 -0.01 10                58,900 13.7
خديزل 3400 -3.52 405           3,811,362 13.1
سبجنو 4447 2.28 11              230,260 11.2
شدوص 4412 5 285           2,542,687 8.4
كاوه 2340 1.74 904        15,993,588 8.3
وآرين 848 6 1236        20,559,317 7.4
شكف 1601 0.06 16              131,366 6.8
سباقر 1021 12.2 318           4,205,343 6.6


13970302 unusual volumes