حجم های مشکوک معاملات - 16 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شرانل 6233 4.99 8.3
غفارس 5400 -4.88 6.4
آ س پ 719 3.3 6.1
زشگزا 4220 -0.52 6
ملت 1710 -1.16 5.9
دعبيد 32698 0.53 5.5
خموتور 2581 2.22 5.5
غبهنوش 3855 -3.14 5.3
وتوس 1107 5.93 5.1
كبافق 17132 4.78 4.8
بفجر 5880 4.38 4.8
وحافظ 2987 -3.65 4.8
كاوه 3899 4.98 4.7
ساينا 3200 2.56 4.7
درازك 9834 1.51 4.6


13970516 unusual volumes