حجم های مشکوک معاملات - 1 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وآرين 800 5.12 1791 22989989 13
ميهن 905 -1.84 465 3715443 11.3
سغرب 2556 -3.22 101 2638871 10.2
خمهر 1716 7.25 1885 35055571 9.1
مرقام 2982 2.9 646 4697943 5.9
كسعدي 1373 8.11 23 279061 5.9
شلعاب 1965 3.58 530 4189485 5.7
لخانه 5548 10.52 70 257913 5.6
غالبر 1395 4.65 711 4714545 4.8
سيستم 5160 2.18 122 1651168 4.8

13970301 unusual volumes