پیش بینی بازار فردا؛ تشکیل چکش صعودی - دوشنبه 16 مهر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روز دوشنبه در نمودار روزانه شاخص کل الگوی شمعی چکش تشکیل شد. بنابراین به احتمال زیاد بازار روز سه شنبه صعودی خواهد بود.

13970715 تحلیل تکنیکال شاخص کل چکش صعودی