سایت سام سهام در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال به روز رسانی است و نسخه جدید سایت تا پایان سال در دسترس قرار خواهد گرفت.

شاخص بورس در ۲۰۰ روز معاملاتی ۲۸ درصد رشد کرد

شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۰۰ روز معاملاتی، با ۲۱ هزار و ۶۹۴ واحد افزایش معادل ۲۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است.13961027 شاخص کل

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۰۰ روز معاملاتی تعداد ۱۹۲میلیارد و ۲۱۶میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۸۲هزار و ۳۸۸میلیارد ریال در ۱۲میلیون و ۳۷۹هزار و ۹۹۹دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۱۱۱میلیارد و ۶۶۵میلیون سهم به ارزش ۲۴۳هزار و ۲۱۱میلیارد ریال در ۵میلیون و ۱۶۳هزار و ۶۹۹نوبت در بازار اول؛ ۶۸میلیارد و ۹۰۵میلیون سهم به ارزش ۱۶۴هزار و ۳۲۷میلیارد ریال در ۷میلیون و ۱۳۴هزار و ۳۲۱نوبت در بازار دوم؛ ۶۱میلیون سهم به ارزش ۶۱هزار و ۶۳۵میلیارد ریال در ۱۸ هزار و ۷۶نوبت در بازار بدهی؛ ۱۰میلیارد و ۳۶۸میلیون سهم به ارزش ۵۸۴ میلیارد ریال در ۲۰۴۹نوبت در بازار مشتقه و ۱۲۱۷میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲هزار و ۶۳۱میلیارد ریال در ۶۱هزار و ۸۵۴نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل بورس نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۲۱هزار و ۶۹۴واحد افزایش معادل ۲۸ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۹۸هزار و ۹۲۳واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۶هزار و ۲۵۰واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۵۷هزار و ۶۲۴واحد افزایش مواجه شده اند.