صخود, صکوک

تامین مالی با درج صکوک 7000 میلیارد ریالی ایران خودرو در بورس تهران

اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو با نمادهای «صخود412»، «صخود1412» و «صخود0012» به منظور تامین مالی این شرکت در فهرست نرخ‌ بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.ایران خودرو لوگو کوچک

به گزارش خبرگزاری فارس، خبرهای دریافتی از مدیریت پذیرش بورس تهران حاکی است، بر اساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو، در مجموع به مبلغ 700 میلیارد تومان با نرخ سود علی الحساب 18درصد، از 30 بهمن ماه 1396 جهت تأمین بخشی از منابع لازم جهت خرید قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای تولید خودرو، توسط شرکت واسط مالی آذر سوم به عنوان نهاد واسط، درج شد.

براساس این گزارش، اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو با مشاوره پذیرش لوتوس پارسیان در سه نماد در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار، با شرایط ذیل قابل معامله می‌شود.

نماد معاملاتی «صخود412 »: مبلغ 2.500 میلیارد ریال، 4 ساله، مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یکبار ، ضامن بانک ملت، متعهدپذیره نویس و بازارگردان اوراق تامین سرمایه لوتوس پارسیان، عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری بانک ملت است.

نماد «صخود0012»: مبلغ 3.500 میلیارد ریال، 4 ساله، مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یکبار ، ضامن بانک ملت، متعهدپذیره نویس و بازارگردان اوراق تامین سرمایه بانک ملت، عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری بانک ملت است.

نماد «صخود1412»: مبلغ 1.000 میلیارد ریال، 4 ساله، مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یک بار ، ضامن بانک ملت، متعهدپذیره نویس و بازارگردان اوراق تامین سرمایه امید، عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری بانک ملت است.