ادامه صعود گروه های سنگ آهنی و رویی

گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها شروعی مثبت و پرتقاضا داشتند که در این بین نمادهایی نظیر شرانل و وپترو و اکثر اوره سازها ( خراسان، کرماشا و شپدیس - به دلیل حکم مثبت دیوان عدالت اداری در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات) از اقبال بیشتری برخوردار بودند و صف خرید را تجربه کردند.

طبق پیش بینی و در گروه های فلزی و معدنی که شروعی مثبت و پرتقاضا را تجربه کردند، گروه سنگ آهنی و روی از اقبال بیشتری برخوردار بودند تا جایی که نمادهای کچاد، فاسمین، ومعادن، کگل، کاما، کروی، زنگان و فزرین و نمادهایی دیگر همانند ارفع، فمراد، کدما و فنورد صف خرید و یا تا آستانه صف خرید شدن پیش رفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به جز نماد خمحرکه که صف خرید شد و نماد خفناور که متعادل و مثبت بود، سایر نمادهای گروه خودرویی اکثرا منفی دنبال شدند. در آنسو و در گروه متعادل حمل و نقل، نمادهای حریل، حسیر و توریل با معاملاتی منفی تر از هم گروهی ها دنبال شدند.

در گروه ساختمانی، ادامه صف خرید نماد ثاباد همراه ادامه رشد سریع قیمت نماد ثزاگرس و بازگشایی ثامان پس از برگزاری مجامع عادی سالیانه تقسیم سود و فوق العاده اصلاح اساسنامه با رشد حدود 9 درصدی، قابل توجه بود.

طی داد و ستدهای امروز کوثر، البرز و آسیا نمادهای صف خرید و اتکای، بساما و ودی نمادهای منفی گروه بیمه ای بودند. در گروه متعادل و مثبت سرمایه گذاری، ادامه رشد سریع و چشمگیر نماد انرژی3 در کنار ادامه صف خرید نمادهای بورس، فرابوس، کالا4 و معاملات مثبت نمادهای وغدیر، وامید، وسبحان(صف خرید) و گوهران جلب توجه می کرد.

گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها شروعی مثبت و پرتقاضا داشتند که در این بین نمادهایی نظیر شرانل و وپترو و اکثر اوره سازها ( خراسان، کرماشا و شپدیس - به دلیل حکم مثبت دیوان عدالت اداری در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات) از اقبال بیشتری برخوردار بودند و صف خرید را تجربه کردند اما در اواخر بازار کل گروه با افزایش عرضه ها مواجه شدند و در نهایت متعادل و حتی برخی منفی به کار خود پایان دادند، در پایان معاملات نیز نماد پتروشیمی اصفهان جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام متوقف شد.

در گروه متعادل ماشین آلات و تجهیزاتی، نماد فاذر با ادامه توقف طولانی، نماد لبوتان پس از رشد سریع بیش از 20 درصدی، در کنار نماد چدن همچنان با صف خرید و نماد خصدرا با معاملاتی مثبت سپری شدند.

رتاپ و اوان نمادهای مثبت، مفاخر، آپ و مداران نمادهای منفی گروه آی تی و انفورماتیک در بازار امروز بودند.

در پایان معاملات نماد رتاپ جهت برگزاری جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، نمادهای وتوس، ثفارس، قهکمت، شکر و شپارس جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه تصویب صورت های مالی و نماد پردیس جهت برگزاری مجمع فوق العاده صاحبان سهام متوقف شدند.

در پایان معاملات نیز شاخص کل متاثر از معاملات مثبت نمادهای فولاد، کگل، کچاد، پارسان، شپنا، شتران و ومعادن با رشد حدود 716 واحدی به ارتفاع 97,944 رسید که در این بین نمادهای فارس و وبملت بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

13961025 شاخص کل