تحلیل های ویژه و سیگنال های جدید پنهان بوده و تنها برای مشترکین قابل مشاهده می باشد. برای خرید اشتراک می توانید به صفحه اشتراک مراجعه نمایید.

سودآوری برخی از سیگنال های خرید اخیر: خودرو(32%)، خاور( 10%)، حخزر(23%)، ثفارس(45%)، فاذر(30%)، غاذر(25%)

تفسیر مطالب سام سهام و انجام معاملات به عهده کاربران گرامی است، بنابراین مجموعه و افراد سایت سام سهام از هر گونه مسئولیتی در قبال معاملات کاربران مبرا هستند.