سیگنال ها و تحلیل های ویژه، پنهان بوده و تنها برای مشترکین قابل مشاهده می باشد. برای دریافت اشتراک لطفا به صفحه اشتراک مراجعه نمایید.

رکورد بازدهی برخی از سیگنال های اخیر: بترانس(137%)، خودرو(54%)، حخزر(48%)، ثفارس(85%)، فاذر(80%)، خزامیا(58%)، خکاوه(80%)، غاذر(49%)، خاور(41%)، شرانل(39%)

تازه ترین تحلیل های ویژه

شنیده ها

سیگنال خرید و فروش

تفسیر مطالب سام سهام و انجام معاملات به عهده کاربران گرامی است، بنابراین مجموعه و افراد سایت سام سهام از هر گونه مسئولیتی در قبال معاملات کاربران مبرا هستند.