سیگنال ها و تحلیل های ویژه، پنهان بوده و تنها برای مشترکین قابل مشاهده می باشد. برای دریافت اشتراک لطفا به صفحه اشتراک مراجعه نمایید.

سودآوری برخی از سیگنال های اخیر: بترانس(81%)، خودرو(41%)، حخزر(46%)، ثفارس(85%)، فاذر(80%)، خزامیا(58%)، غاذر(49%)، وخارزم(21%)، شرانل(39%)

تحلیل شایعات

تازه ترین تحلیل های ویژه

سیگنال خرید و فروش

تفسیر مطالب سام سهام و انجام معاملات به عهده کاربران گرامی است، بنابراین مجموعه و افراد سایت سام سهام از هر گونه مسئولیتی در قبال معاملات کاربران مبرا هستند.